گیربکس سیاره‌ای (دنده خورشیدی)

گیربکس خورشیدی یا سیاره ای یک دنده مرکزی دارد که با دنده هرز گرد سیاره ای در اطراف یا پنیون که روی محور نگهدارنده آن به طور یکپارچه روی قفسه یا حامل سیاره ای قرار دارد، احاطه شده است. در گیربکس دنده خورشیدی چرخ دنده هاروی هم لغزیده و حول محور میانی (دنده خورشید) دوران می کنند. یک گیربکس دنده خورشیدی ازچرخ دنده خورشیدی و رینگی با دنده و تعدادی دنده ستاره ای و یک حلقه, قفسه چرخ دنده‌های ستاره ای را تشکیل می دهد. درسیستم دنده خورشیدی که دارای سه جزء اصلی می باشد، یکی از این سه جزء باید ثابت باشد تا دو جزء دیگر به عنوان محرک و متحرک نیرو را منتقل می‌کنند.

کاربرد گیربکس خورشیدی

گیربکس های خورشیدی مصارف متعددی دارند که اکثریت این مصارف در زمینه صنعتی می باشد. اگر از این گیربکس ها در محصولات یا جهت مصارف اشتباه ، استفاده شود ، موجب ایجاد خطرات ایمنی و سلامتی نیز میشود. از جمله مصارف صحیح صنعتی عبارتند از:

  • حمل و نقل و باربری
  • ساخت و ساز و ساختمان سازی
  • صنایع معدن
  • صنایع مکانیک
  • صنایع غذایی
  • صنایع شیمیایی و پلاستیک
  • جنگلداری و کشاورزی و…