گیربکس حلزونی تاج خروسی

جعبه دنده های کرانول از تعدادی چرخ دنده مارپیچ و دو دنده تشکیل شده است که توانایی انتقال گشتاور را در زاویه ۹۰ درجه فراهم می کند. برای انتقال نیرو در محورهای متعامد و غیر متعامد و مخالف ، یک سیستم درگیری دنده در دو سطح مورب مورد نیاز است که توسط چرخ دنده های مخروطی حلزونی تهیه می شود. چرخ دنده های مخروطی مارپیچی به طور همزمان درگیر می شوند و عملکرد نرم تری نسبت به چرخ دنده های مخروطی ساده دارند و می توانند گشتاورهای بالاتر را به راحتی و بدون ضربه و صدا منتقل کنند.